MIJN AANBOD

   

1.         Webinar: ‘Herkennen van signalen’.

             In dit Webinar laat ik je aan de hand van een model uit onze methode zien, dat 

             'wij' als organisme vele functies hebben. Denk aan: lichaam, ratio, gevoel,                            emoties, verlangens, onderbewustzijn, etc. Al deze functies hebben we nodig en 

            zij beïnvloeden elkaar continu. En daar hebben 'wij' als organisme mee te dealen                  om overeind te blijven en niet 'vast te lopen'/om te vallen. Door middel van enkele,              simpele oefeningen kan je, als je dat wilt, er ook iets van ervaren. Via facebook                   communiceer ik de data van mijn Webinar. Doe mee! Je steekt er vast iets van op.

 

2.         Workshop: Kennismaking met de methode Repairing Balance.

            Periodiek geef ik workshops, waarin -op basis van de hoofdlijnen van de methode                Repairing Balance- door middel van modellen en oefeningen belangstellenden                      kunnen ontdekken, resp. ervaren wat de methode voor hen zou kunnen betekenen.              Aan de orde komt o.a. dat de methode Repairing Balance de gevoelswereld                          centraal stelt en heeft ontdekt, dat er 24 basisgevoelens bestaan: 12 'positieve'                    en 12 'negatieve'. Ook doen we enkele oefeningen. 

            Data voor mijn workshops kan je vinden op de website                                                              www.repairingbalance.nl/opleidingenworkshops.   

 

3.         Check: Testing Balance (hoe staat het met jouw mentale balans?).

            Jouw scores op de vragenlijsten gebaseerd op de methode Repairing Balance                      geven een eerste indruk over jouw huidige mentale (on-)balans. De vragenlijsten                  bevatten stellingen over o.a. jouw denkpatronen, aannames, overtuigingen,                          gevoelswereld, etc.

            Aan de hand van de scores per (deel-)gebied en vooral ook hun onderlinge                            verbanden brengen wij in beeld waar de onbalans door veroorzaakt wordt en in                    welke mate, die jouw ‘zijn’ beïnvloedt. 

 

            Voordat wij de test uitvoeren vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin we                  - wederzijds- uitleg geven over onszelf, over de aanleiding van het contact, over de              gang van zaken rondom de test, de verwachtingen en nagaan of Repairing Balance              helpend kan zijn. Ook merken we -wederzijds- of er een click is.

            De test zelf (het invullen van de vragenlijsten) duurt ca. 1,5 uur, maar verschilt  per              persoon. De uitwerking van de scores en het formuleren van een advies vraagt wat              tijd. Meestal volgt binnen ca. 1 week een vervolggesprek, waarin we de scores en                ons advies aan jou bespreken.

           De kosten dekken deze inspanningen van onze kant en zijn opvraagbaar. Daarbij is             van belang te weten of het een particulier of zakelijke factuur betreft i.v.m. de BTW.             Mocht je besluiten een begeleidingstraject met ons overeen te komen, dan brengen             wij de kosten voor de test in mindering op de trajectfactuur. 

 

 4.       Coaching: Begeleidingstraject o.b.v. de methode Repairing Balance.  

           Uitgebreidere beschrijving zie het volgende tabblad: 'Methode Repairing Balance'               op deze website. 

           De methode Repairing Balance is ca. 25 jaar geleden ontwikkeld door de                               grondlegger, Berry Rijkers, op basis van zijn eigen fysieke en mentale ervaringen,               waaronder Agorafobie. Zijn ‘verhaal’ is terug te vinden op de website van                               Repairing Balance Nederland: www.repairingbalance.nl 


5.       Changing Balance: Organisatie-/Teamveranderingstraject o.b.v. de methode                          Repairing Balance.

          Zo’n veranderingstraject wordt begeleid door de grondlegger van de methode                      Repairing Balance en een collega-coach met specialisatie hierin.

          Wilt u hier meer over weten, laat dat dan z.s.m. weten, dan breng ik je met hen in                  contact. Zie ook onze website   www.repairingbalance.nl
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn